ΑΣΕΠ 10Κ/2022: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το υπ. Εθνικής Άμυνας

636

Eκδόθηκαν σήμερα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου από το ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 10Κ/2022, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 17 θέσεων μονίμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΝΙΜΤΣ).

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 10Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 148 θέσεων μονίμου προσωπικού στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα στα: ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΝΙΜΤΣ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ