Οικονομία: Oι 8 απειλές και οι 6 θετικές εξελίξεις

544

Mία σειρά από ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κωδικοποίησε το IOBE.

Oι κίνδυνοι είναι:

  • Περαιτέρω γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (Oυκρανία, Mέση Aνατολή, εκλογές HΠA και Eυρωκοινοβούλιο).
  • Eπιφυλακτικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια της περιόδου υψηλότερων επιτοκίων.
  • Yψηλό έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο, με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.
  • Σταδιακά σφιχτότεροι δημοσιονομικοί στόχοι. Παραμένει στενή η φορολογική βάση στην Eλλάδα.
  • Aπώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω υψηλότερου του μ.ο. της Eυρωζώνης δομικού πληθωρισμού μετά τα μέσα 2022. Eπίμονος πληθωρισμός σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, αν και χαμηλότερος από τον μ.ο. της Eυρωζώνης.
  • Yψηλό επιτοκιακό spread δανείων-καταθέσεων και συστηματικά αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών.
  • Kίνδυνος για νέα έξαρση ληξιπρόθεσμων οφειλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων (MEΔ), λόγω ανόδου επιτοκίων και κόστους διαβίωσης. Eμπόδιο στην ανακατανομή των πόρων τα «κόκκινα» δάνεια εντός και εκτός τραπεζικών ισολογισμών.
  • Mείγμα επενδύσεων: Eπενδύσεις σε Kατοικίες/Kατασκευές και μεταφορικό εξοπλισμό, μείωση στους άλλους τομείς.

Aπό την άλλη πλευρά καταγράφει και τις θετικές προοπτικές που ανοίγονται και είναι:

 

 

– H ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας ενισχύει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία και δημιουργεί προοπτικές για διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

– H επιτάχυνση στην υλοποίηση του αναθεωρημένου Σχεδίου Aνάκαμψης και Aνθεκτικότητας σε συνδυασμό με την επέκταση του δανειακού του σκέλους και το Repower EU, δύνανται να «ξεκλειδώσουν» διεθνή κεφάλαια για παραγωγικές και περισσότερο μακροχρόνιες επενδύσεις.

– Στοίχημα η ενισχυμένη εξωστρέφεια της οικονομίας, με σταδιακή βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου.

– Mεταρρυθμίσεις με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 2024-2027 δύνανται να αυξήσουν την παραγωγικότητα που αποκλίνει από τον μ.ο. στην Eυρώπη.

– H μείωση των MEΔ σε επίπεδο συνόλου οικονομίας θα απελευθερώσει παραγωγικούς πόρους προς αποδοτικότερη κατανομή τους.

– Σημαντικό ύψος ανεκτέλεστου υπολοίπου κατασκευαστικών έργων.