Σαράντα έργα προϋπολογισμού περισσότερα από 80 εκ ευρώ, παραδίδει ο Μέτιος στον Τοψίδη

919

Σαράντα έργα προϋπολογισμού περισσότερα από 80 εκ ευρώ τα οποία είτε εκτελούνται ,είτε βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού παραδίδει για τον Ν. Εβρου η απερχόμενη Διοίκηση ΑΜΘ με την λήξη της θητείας της.

Όπως επισημαίνει, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος «πρόκειται για έργα που είτε εκτελούνται αυτή τη στιγμή, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου, είτε έχουν δεσμευμένους πόρους για την υλοποίηση τους, είτε έχει προχωρήσει η ωρίμανση τους και η προετοιμασία του φακέλου τους, προς ένταξη.

Τα έργα αυτά, εκτελούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες και αφορούν: οδικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, έργα πρωτογενούς τομέα, κτιριακά έργα , εγγειοβελτιωτικά, και άλλα.» Συγκεκριμένα στην Π.Ε Εβρου , εκτελούνται 25 έργα προϋπολογισμού 46.143.840,198 ευρώ ,ενώ σε διαγωνιστική διαδικασία βρίσκονται 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 26.713.218,84 ευρώ. Επίσης δυο έργα προϋπολογισμού 4.300.000 είναι προς δημοπράτηση και ένα έργο προϋπολογισμού 5.900.000 βρίσκεται προς ένταξη στο Π. Π. Α. και ΕΣΠΑ.