Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και νέων θεματικών Αντιπεριφερειαρχών

1025

Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και νέων θεματικών

Αντιπεριφερειαρχών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.
Χριστόδουλου Τοψίδη,
ορίζεται

Ως Αντιπεριφερειάρχης με καθήκοντα Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
σύμφωνα με το ν. 5079/2023, ο κ. Νικόλαος Ευκαρπίδης, Περιφερειακός
Σύμβουλος ΠΕ Ροδόπης, για την περίοδο 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Επιπλέον, στο από 19/12/2023 ανακοινωθέν διοικητικό σχήμα εντάσσονται οι:

– Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Κτηνοτροφίας
Ριτβάν Χατζη Μεμέτ
– Αντιπεριφερειάρχης Διεθνών Σχέσεων, Διαπεριφερειακών
Συνεργασιών και Εξωστρέφειας
Χαράλαμπος Δαλκίτζης
– Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Έρευνας και Νέας Γενιάς
Στυλιανός Κατσογριδάκης

– Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Κωνσταντίνος Κόντος