Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ»: Βολές αρμάτων – πυροβολικού – όπλων

701

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» ανακοινώνει ότι, από τη
Δευτέρα 11 μέχρι και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, από 07:00 έως 23:30,
πρόκειται να πραγματοποιηθούν βολές αρμάτων – πυροβολικού – όπλων
καμπύλης και ευθυτενούς τροχιάς, στο Πεδίο Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».
Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :
Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ
Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων,
οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.
Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και να
ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική ή αστυνομική αρχή.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ