ΑΣΕΠ: Πράσινο φως για 775 νέες μόνιμες προσλήψεις και με απολυτήριο γυμνασίου σε νοσοκομεία

3937

Τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο παίρνει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 775 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία.

Ο τομέας της Υγείας ήταν από τους πρώτους που η κυβέρνηση ήθελε να ενισχύσει και αφού δόθηκε και η τελική υπογραφή από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη φεύγει το εθνικό τυπογραφείο.

Το ΑΣΕΠ έδωσε την τελική υπογραφή και έτσι την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση.

Μετά την συγκεκριμένη προκήρυξη αναμένεται να ακολουθήσει ακόμα μία που θα αφορά την κάλυψη 800 θέσεων στα νοσοκομεία από απόφοιτους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ.

Στην εν λόγω προκήρυξη θα ζητείται επιστημονικό προσωπικό, όπως νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, διοικητικό προσωπικό, κ.α.

Θα ζητηθεί προσωπικό 24 διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ:

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων
ΔΕ Παρασκευαστών
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
ΔΕ Νοσηλευτικής
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
ΔΕ Τεχνικών
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
ΔΕ Κλιβανιστών – Αποστειρωτών
ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Οδηγών
ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων)
ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
ΥΕ Βοηθητικό – Υγειονομικό Προσωπικό (Νοσοκόμοι)
ΥΕ Καθαριστριών