Παλαγία: Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες εκτάσεις

760
Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Παλαγίας.
Τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι αναπόφευκτα μετά από κάθε μεγάλη πυρκαγιά με άμεσες συνέπειες στην διάβρωση του εδάφους, ανεξέλεγκτη μεταφορά και απόθεση φερτών υλικών και πετρωμάτων, καταστροφή του φυσικού οικοσυστήματος, καταστροφή υποδομών, επιπτώσεις σε καλλιέργειες και πολλά αλλά.
Για τους παραπάνω λόγους η Διεύθυνση Δασών Έβρου σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προχώρησαν σε μελέτες για την προστασία των καμένων εκτάσεων στον τομέα ευθύνης τους, με σκοπό την προστασία από περαιτέρω υποβάθμιση και την άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων από βροχοπτώσεις.
Έτσι περιμετρικά του οικισμού της Παλαγίας αλλά και σε άλλες περιοχές του δήμου μας κατασκευάστηκαν αντιδιαβρωτικά έργα με την χρήση κορμοδεμάτων, κλαδοπλεγμάτων και
κορμοφραγμάτων από νεκρά άτομα Πεύκης, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη συγκράτηση του εδάφους, στη μείωση της επιφανειακής απορροής και της ταχύτητας ροής των υδάτων προς τα κατάντη, στην αύξηση της διήθησης των υδάτων στο έδαφος και την διατήρηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.
Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, δίνεται η δυνατότητα στη φυσική επανίδρυση του οικοσυστήματος, οι κατασκευές έχουν διάρκεια ζωής μερικά έτη και αυτοκαταστρέφονται (σαπίζουν) αφού έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους και έχει αναπτυχθεί η φυσική αναδάσωση.