Εθελοντική ομάδα δημιούργησαν οι κάτοικοι της Κυανής Διδυμοτείχου

2398
Εθελοντική ομάδα δημιούργησαν οι κάτοικοι της Κυανής Διδυμοτείχου.
Όπως αναφέρουν :
”Η Εθελοντική Ομάδα Κυανής αποτελείται από άτομα διαφόρων ηλικιών με μεράκι και όρεξη για την πραγματοποίηση δράσεων που ως σκοπό θα έχουν να βελτιώσουν την εικόνα του χωριού και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.Δύο χέρια κάνουν ό,τι μπορούν, τα πολλά χέρια πολλά μπορούν να κάνουν αν ενωθούν.”
Ταυτόχρονα ξεκίνησαν και τις πρώτες δράσεις της εθελοντικής ομάδας.