Αυτοδιοίκηση Online – Έρευνα για την αξιολόγηση του συστήματος υγείας

4309

Αυτοδιοίκηση Online – Έρευνα για την αξιολόγηση του συστήματος υγείας

Αυτές τις μέρες διεξάγουμε μια έρευνα κοινής γνώμης για θέματα του συστήματος υγείας και της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης. Η γνώμη σας είναι σημαντική και θα θέλαμε να διαθέσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο.

Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη.

Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνετε στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες.

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.