Πρωτοβουλία για την μεταπυρική αποκατάσταση του δάσους της Δαδιάς

971
Η έναρξη της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς συμπίπτει με την ασύλληπτης έκτασης πυρκαγιά που έπληξε με σφοδρότητα το νότιο και κεντρικό τμήμα του Νομού Έβρου. Στο δάσος της Δαδιάς και τις γειτονικές προστατευόμενες περιοχές η καταστροφή του πολύτιμου φυσικού κεφαλαίου είναι πρωτοφανής και η ελλιπής πρόληψη να αποτελεί ένα βασικό λόγο για τις διαστάσεις που έλαβε η πυρκαγιά. Σημείο έντονου προβληματισμού και ανησυχίας αποτελούν ωστόσο και οι επιπτώσεις της καταστροφής στην τοπική κοινωνία και οικονομία καθώς ο Έβρος εδώ και χρόνια υποφέρει από τη σταδιακή εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, την έλλειψη βιώσιμων αναπτυξιακών στρατηγικών και τη συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση. Κρίνονται συνεπώς αναγκαία, μετά την αποτίμηση της ζημιάς, η άμεση έναρξη του πολύπλευρου έργου της μεταπυρικής αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, της προσαρμογής της διαχείρισης και χειρισμού του δάσους στη νέα κατάσταση και της ανασυγκρότησης της τοπικής οικονομίας χωρίς καθυστερήσεις και προσκρούσεις σε γραφειοκρατικά εμπόδια.
Η ιδιαίτερη σχέση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με την πληγείσα περιοχή είναι πολυετής – πλέον των δύο δεκαετιών – και είναι μια σχέση έμπρακτη η οποία υλοποιήθηκε μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα επί του πεδίου, πολύ συχνά σε στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς.
Η εμπειρία και η γνώση που έχει αποκτηθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή από το Τμήμα όλα αυτά τα χρόνια, μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και να αποτελέσουν μια στέρεη βάση τόσο για την ακριβή αποτίμηση των απωλειών από την πυρκαγιά και των πολλαπλών επιπτώσεών τους, όσο και για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων μεταπυρικής αποκατάστασης.
Με γνώμονα τα παραπάνω δεδομένα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ευελπιστούν ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στο κρίσιμο έργο δημιουργίας των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν την επανάκαμψη των σπάνιων δασικών οικοσυστημάτων του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς και του νότιου Έβρου το συντομότερο δυνατό.