Εκλογές στο ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου

1910

Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Φερών-Πέπλου ενημερώνει τα μέλη του, ότι ενόψει της λήξης της αρδευτικής περιόδου θα προκηρυχθούν εκλογές.

Η σχετική ανακοίνωση του του ΤΟΕΒ Φερών -Πέπλου:

Σύσσωμο το Διοικητικο Συμβουλιο του ΤΟΕΒ Φερων- Πέπλου ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη του Οργανισμού ότι με το πέραν της αρδευτικής περιόδου θα υποβαλλει την παραίτηση του από την διοίκηση του Οργανισμού. Εν συνεχεία θα ακολουθηθεί κάθε προβλεπόμενη διαδικασία ώστε να αντικατασταθεί η Διοίκηση.