Στον Ουρανό της Αλεξανδρούπολης

832
Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης!
Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά!
Χρόνια πολλά 🇬🇷🇬🇷