Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου IDEOGRAM που υλοποιεί η KRITON ENERGY στο Δήμο Σουφλίου

492

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία KRITON ENERGY στο πλαίσιο του έργου IDEOGRAM (Ολοκληρωμένη Έρευνα και Ανάπτυξη Συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας θαλασσινού νερού σε κτιριακές εγκαταστάσεις) συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε ο υπεύθυνος της εταιρείας κ. Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος με τον Δήμαρχο Σουφλίου κ. Καλακίκο Παναγιώτη.

Το έργο IDEOGRAM υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανάλυση, αξιολόγηση, καθώς και στο σχεδιασμό καινοτόμων εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού με χρήση αντλιών θερμότητας θαλασσινού νερού (συμπεριλαμβανομένων των ταμιευτήρων όπως λίμνη και ποτάμι).  Η KRITON ENERGY σε συνεργασία με Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πραγματοποίησε μελέτες περίπτωσης για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας και για τέσσερις διαφορετικές χρήσεις κτηρίων (κατοικία, γραφεία, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή) κάνοντας χρήση λογισμικών δυναμικής προσομοίωσης. Για να μπορέσουν να συγκριθούν ποσοτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας έναντι των άλλων λύσεων χρησιμοποιήθηκαν Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs – Key Performance Indicators).

Στη συζήτηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, αναφέρθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης μικρών δικτύων αποδοτικής τηλεθέρμανσης με χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και γεωεναλλάκτη ανοικτού κυκλώματος, αξιοποιώντας υπόγεια ύδατα ή/και επιφανειακά ύδατα του ποταμού Έβρου. Πρόκειται για μία τεχνική λύση η οποία θα μπορούσε να επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια και δημοτικά κτήρια ή ακόμα και σε κατοικίες μέσω της ανάπτυξης δικτύου αστικής τηλεθέρμανσης.