Υποβολή πρότασης για την ένταξη του Σουφλίου στο διαγωνισμό «BEST TOURISM VILLAGES” του ΠΟΤ

12191

 

Σύμφωνα με επίσημη επιστολή που εστάλη τον περασμένο μήνα στο σύνολο των Δήμων της Επικράτειας από την Υφυπουργό Τουρισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, φέτος για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά, συστάθηκε ειδικό Υφυπουργείο για τον θεματικό τουρισμό, μια μορφή του οποίου είναι και ο  αγροτουρισμός που αφορά σε μεγάλο βαθμό την περιοχή μας.

Ο αγροτουρισμός αναπτύσσει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει στη συνέχεια της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, διατηρεί τέχνες που διαφορετικά θα είχαν εξαφανισθεί, συμβάλλει στην αναβίωση εθίμων και παραδοσιακών εκδηλώσεων και στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αποτελεί μέσο επικοινωνίας και προσφέρει νέες προοπτικές ζωής στους νέους των περιοχών αυτών.

Με στόχο την ανάδειξη αυτής ακριβώς της πτυχής του τουρισμού, ο Δήμος Σουφλίου άδραξε την ευκαιρία και υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση, συγγεγραμμένη στην αγγλική γλώσσα, για την ένταξη του Σουφλίου στον διαγωνισμό “BEST TOURISM VILLAGES” που διοργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, για τον οποίο ενημερώθηκε από την ως άνω επιστολή.

Ειδικότερα, η πρόταση που κατατέθηκε περιλαμβάνει είκοσι δύο(22) κείμενα  συνοδευόμενα από αποδεικτικά αρχεία, τα οποία απαντούν σε ερωτήματα όπως: Ποιοι είναι οι πολιτιστικοί και φυσικοί πόροι του Σουφλίου και πως αυτοί διαφυλάττονται και προωθούνται, τι συμβαίνει με την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, όπως και με την προτεραιοποίηση του τουρισμού, αλλά και τι δυνατότητες υποδομών και υπηρεσιών υπάρχουν στο πεδίο της υγείας, της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας.

Οι πυλώνες αυτού του Διαγωνισμού είναι οι εξής τρεις:

  1. Στις υποψηφιότητες που αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα προορισμού για αγροτουρισμό απονέμεται το σήμα BEST TOURISM VILLAGE”
  2. Οι υποψηφιότητες που δεν πληρούν πλήρως τους κανόνες για τη λήψη του σήματος γίνονται μέλη του προγράμματος αναβάθμισης “BEST TOURISM VILLAGE”
  3. Άλλες υποψηφιότητες γίνονται μέλη του δικτύου BEST TOURISM VILLAGE” που στοχεύει στον εντοπισμό καλών πρακτικών, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και τη σύσταση πολιτικών.

Με δυο λόγια, αυτό που επιτυγχάνεται τρόπον τινά,  με την υποβολή αυτής της πρότασης, και είναι πραγματικά σπουδαίο ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, είναι η ανάδειξη του πλούτου της πόλης του Σουφλίου και των γύρω περιοχών σε όλη την οικουμένη, μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και το ταξίδι της ιστορίας του μεταξιού, του δάσους της Δαδιάς & της Λευκίμης, του αρχοντικού του Μπρίκα, των Γιορτών Μεταξιού, του θεματικού πάρκου «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» και άλλων, ει δυνατόν, σε κάθε γωνιά του πλανήτη!