Ζητώ από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να υπερψηφίσει την πρόταση μου

961

Ζητώ από το συμβούλιο να υπερψηφίσει την πρόταση μου

Διεκδίκηση θέσπισης ανταποδοτικού «πράσινου» τέλους για την νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα, το FSRU, το παράκτιο αιολικό πάρκο, το project αποθήκευσης ενέργειας και την ιδιωτική αξιοποίηση του λιμένα.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ,  τις 28 Απριλίου 2021 δόθηκε η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, για τον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό (ΘΗΣ) Έβρου, Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου, καυσίμου φυσικού αερίου, ισχύος 662 MW, της εταιρείας Damco Energy στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης.

Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι η έγκριση αυτή έρχεται μετά την απόρριψη της πρώτης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ριζική λειτουργική μετατροπή της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας από υδρόψυκτη σε αερόψυκτη.

Αυτό το αναφέρω διότι την στιγμή που πραγματοποιούταν η δωρεά από τον Όμιλο Κοπελούζου για την ανακαίνιση της   Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΑ, ο Όμιλος   είχε καταθέσει προς έγκριση την πρώτη μελέτη -η οποία απορρίφθηκε-  περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την οποία ζητούσε ,ουσιαστικά, όλα τα αποθέματα νερού της περιοχής για τη λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας.

Όπως και να έχει πλέον, η  μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου του ομίλου  θα έχει μέγιστη ισχύ 830 MW και θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2021 για να είναι έτοιμη το 2023. Πρόκειται για Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου κοινού άξονα με μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος 450 MW και ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος 212 MW, δηλαδή θα λειτουργεί κατά το ήμισυ ως θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, με πύργο ψύξης (όπως το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής), και κατά το ήμισυ με αερόψυκτους αεροστρόβιλους (όπως το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο της ΤΕΡΝΑ).

Αυτό σημαίνει  ότι ,εκτός των άλλων ρύπων που επισημαίνει η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, η μονάδα  για να λειτουργήσει θα χρειαστεί αρκετή ποσότητα νερού που θα εξασφαλιστεί  από το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΥΑΑ στην Βιομηχανική Περιοχή ,διότι καμία γεώτρηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Όμιλο ,σε απόσταση 600 μέτρων από τις υφιστάμενες δημοτικές και δημόσιες γεωτρήσεις, ενώ καμία γεώτρηση δεν  μπορεί να διαθέσει  200 κυβικά μέτρα την ημέρα.

Παράλληλα ,στον  προγραμματισμό του Ομίλου  εντάσσεται η δημιουργία του FSRU και του παράκτιου αιολικού πάρκου, το project αποθήκευσης ενέργειας και η αξιοποίηση του  λιμένα. Το σύνολο αυτών των ενεργειακών υποδομών θα καταστήσει την Αλεξανδρούπολη ενεργειακό κόμβο αλλά θα επιφέρει ταυτόχρονα αλυσιδωτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η θέσπιση – με υπουργική απόφαση – ανταποδοτικού «πράσινου» τέλους για την νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα ,το FSRU,  το παράκτιο αιολικό πάρκο ,το project αποθήκευσης ενέργειας καθώς και για την ιδιωτική αξιοποίηση του  λιμένα.

Και επειδή «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» ,σύμφωνα με την λαϊκή ρύση…

Ζητώ από το συμβούλιο να υπερψηφίσει την πρόταση μου για την διεκδίκηση θέσπισης ανταποδοτικού «πράσινου» τέλους ,με υπουργική απόφαση, για όλες τις παραπάνω επενδύσεις.

                                                                            Δημήτριος Μερκούρης

         Σύμβουλός  Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και μέλος Δ.Σ. ΤΙΕΔΑ Α.Ε.