Καθαρισμός της περιοχής στο παλιό πεδίο βολής «Καλλιθέα» της Χηλής από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

790

Στον καθαρισμό της περιοχής στο παλιό πεδίο βολής «Καλλιθέα» της Χηλής, προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με εντολή του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη για άμεση παρέμβαση στον χώρο και περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, μετά την ανάδειξη του προβλήματος κατά την πρόσφατη συζήτησή του σε συνεδρίαση της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.

Η έκταση των 148 στρεμμάτων, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, είχε μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων εγκυμονώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Με συντονισμένες ενέργειες τα συνεργεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

Ωστόσο, για την πλήρη αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάπλαση της περιβαλλοντικά υποβαθμισμένης περιοχής απαιτείται εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης από το αρμόδιο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στο οποίο και έχει παραχωρηθεί.