Ερώτηση στη Βουλή για την προστασία των Στρατιωτικών από την Πανδημία

971

Του:                 Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς:               Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ:           «Προστασία Στρατιωτικών από την πανδημία του κορωνοϊού»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερείας Ηπείρου», της 29ης-Μαρ-
2020, η οποία απεστάλη στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» (Π. Ομοσπ.
Εν.  Στρ. – http://espeep.gr/), ζητείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας να ληφθούν μέτρα θωράκισης της υγείας του στρατιωτικού προσωπικού και ενίσχυσης
των ήδη υπαρχόντων μέτρων, λόγω της πανδημίας του  κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, αιτείται η
ως  άνω  Ένωση  να  προβλεφθεί  από  το  «ΥΠΕΘΑ»  έκτακτο  κονδύλι  για  «Ατομικά  μέτρα
προστασίας προσωπικού από την πανδημία του ιού “COVID-19”» και το όποιο σχετικό  να
κατανεμηθεί στις Μονάδες, αναλόγως της δύναμής τους για την  προμήθεια ατομικών μέσων
προστασίας  προσωπικού (μάσκες,  γάντια,  αντισηπτικά,  απολυμαντικά  κλπ).   Επίσης,
προτείνονται  απολυμάνσεις  χώρων,  όπου  διαβιεί  το  στρατιωτικό  προσωπικό,  κατά  την
εκτέλεση  της  24ωρης  υπηρεσίας  του,  καθώς  και  χορήγηση  ειδικών  στολών  στο  εν  λόγω
προσωπικό, αφού, από τη φύση των καθηκόντων του, συχνά καλείται, είτε ως συνοδηγός, είτε
ως οδηγός, να μεταφέρει ύποπτα περιστατικά στο «ΣΤΕΠ» της περιοχής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου, αφενός, να ικανοποιήσετε τα δίκαια
αιτήματα της «ΕΣΠΕΗΠ» και αφετέρου, να θωρακίσετε την Υγεία συνολικά του Στρατιωτικού
Προσωπικού,  το  οποίο,  όντας  πάντοτε  πρόθυμο  και  άοκνο,  αποδίδει  το  μέγιστο  των
δυνατοτήτων του σε καιρό ειρήνης, ιδιαιτέρως την κρίσιμη αυτή τρέχουσα χρονική περίοδο,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ως εκ τούτου, εκτίθεται σε σοβαρούς υγειονομικούς
κινδύνους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος