Δημοσχάκης: Στο πλευρό των συνεταιρισμών του Έβρου αλλά και των παραγωγών σπαραγγιών

818

Με επιστολή του (27/03) προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ο Βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Α. Δημοσχάκης, διαβίβασε το γραπτό αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Τυχερού Έβρου, αναφορικά με τα προβλήματα που ανάγονται στην εξαγωγή του σπαραγγιού αλλά & την προώθηση-μεταφορά αυτών στη Γερμανία & Γαλλία λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Ο βουλευτής, βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών και των παραγωγών του Νομού δια των κοινοβουλευτικών του ενεργειών,  στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος συνιστά την ”ατμομηχανή’ της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή :

ΘΕΜΑ : Στήριξη των παραγωγών σπαραγγιών και των συνεταιρισμών Έβρου.


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας αποστέλλω συνημμένα επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Τυχερού Έβρου, που σχετίζεται με την εξαγωγή  του σπαραγγιού, και τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της δεδομένης υγειονομικής κρίσης.

Τα περιοριστικά μέτρα που υφίστανται στη Γαλλία και στη Γερμανία, οι κύριες χώρες εισαγωγής του σπαραγγιού, λόγω της πανδημίας συνδυαστικά με την δυσκολία εύρεσης φορτηγών ψυγείων για την μεταφορά του ευαίσθητου αυτού αγροτικού προϊόντος, προκαλεί μεγάλη οικονομική ζημία στους αγρότες και στους παραγωγούς του Νομού.

Κατόπιν των ανωτέρω διαβιβάζουμε το αίτημά τους για ενημέρωση σας, καθώς & για τυχόν περαιτέρω ενέργειές σας !!!