Θέσεις εργασίας στον αγωγό IGB

2412

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Ομιλος έχει αναλάβει την κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (IGB) από ΚΟΜΟΤΗΝΗ έως STARA ZAGORA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) και προτίθεται να προσλάβει προσωπικό  σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της κατασκευής. Ψάχνουμε ανθρώπους με τις παρακάτω ειδικότητες και προσόντα:

Μηχανικοί (Πολίτικοι Μηχανικοί & Μηχανολόγοι)

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων μηχανικών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Απαραίτητη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Γνώση της Βουλγαρική  γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Διοικητικοί Υπάλληλοι

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ /ΤΕΙ ή αλλού εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Επιθυμητή Προϋπηρεσία σε διάφορες Διοικητικές υπηρεσίες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Απαραίτητη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Γνώση της Βουλγαρική  γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Χειριστές Διαφόρων Μηχανημάτων

 • Άδεια εργασίας – Δίπλωμα Χειριστή
 • Απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το δημόσιο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Εργοδηγούς

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οδηγούς

 • Επαγγελματικό Δίπλωμα οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Ηλεκτροσυγκολλητές Α&Β

 • Άδεια Α’ Τάξης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

 

Ανειδίκευτοι Εργάτες-Οικοδόμοι

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 Μονωτές

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην:

ΑΒΑΞ ΑΕ.

Από Παρασκευή 24/01/2020  μέχρι και Σάββατο 25/01/2020 στις εγκαταστάσεις ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΚΡ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 7 (πλησίον πρώην REX)

όπου θα υπάρχουν εκπρόσωποι της εταιρείας για να παραλαμβάνουν βιογραφικά (μαζί με αντίγραφο των διπλωμάτων τους – χειριστή, ηλεκτροσυγκολλητή, οδηγού) και αιτήσεις (έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν προς συμπλήρωση) από τις 11:00πμ έως 16:00μμ.

Μπορούν επίσης να στείλουν βιογραφικό σημείωμα ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (με αναγραφή της ειδικότητας και του τηλεφώνου τους), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………….. το αργότερο μέχρι τη ………………….

Η διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων  από την Εταιρία μας είναι βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/679).

kavalapress.gr