Αλεξανδρούπολη: Λουκέτο στα ιαματικά λουτρά της Τραϊανούπολης

1361

Η TΙΕΔΑ Α.Ε., λόγω ανυπέρβλητων λειτουργικών και τεχνικών δυσκολιών και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, αποφασίζει τη διακοπή της λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου των Ιαματικών Πηγών και του Ξενοδοχείου «ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΙΣ», από τούδε και έως ότου επιλυθούν τα ανωτέρω προβλήματα και καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Βασίλειος Δέλκος