Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαμοθράκης

1104

Με απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης Νίκου Γαλατούμου ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 1-9-2019 μέχρι 31-8-2020 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

  • 1.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης , την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη ΄΄ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2020΄΄την κ. Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη του Διαμαντή
  • 2.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης , την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη ΄΄ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ΄΄την
    κ. Καραμήτσου Γιαννέλου Αικατερίνη του Δημητρίου.
  • 3.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης , τον Δημοτικό Σύμβουλο από την παράταξη ΄΄ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ΄΄τον
    κ.Γρηγόραινα Ιωάννη του Κωνσταντίνου