Απάντηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε δηλώσεις του Γιάννη Ζαμπούκη σχετικά με λήψη μέτρων των πληγέντων από την πρόσφατη θεομηνία

702

Με αφορμή τη δημοσιευθείσα πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Δήμος για όλους Πρώτα Εσύ», κ. Γιάννη  Ζαμπούκη, για λήψη μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από την πρόσφατη θεομηνία Δημοτών μας, αναφέρουμε και επισημαίνουμε:

1) την παράλειψη από τη με σκοπιμότητα σπουδή και ευαισθησία του, να μη συμπεριλάβει στους πληγέντες και τους κατοίκους –δημότες της Τοπικής  Κοινότητας Συκορράχης,

2) την άγνοια ή σκόπιμη απόκρυψη αναφοράς, για την άμεση ενέργεια του Δήμου να  ζητήσει από την καθ’ ύλη αρμόδια Περιφέρεια την κήρυξή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνακόλουθο της οποίας αποτελεί η λήψη μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία, που αναφέρονται (Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης) και

3) τη μη αναφορά για ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών για τη χορήγηση τόσο του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών όσο και αυτού για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευών.

Σε ό,τι αφορά τη λήψη προσωρινών μέτρων ανακούφισης που προτείνονται, τονίζουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπως απέδειξε μέχρι σήμερα, γνωρίζει τι μπορεί και πρέπει να κάνει αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει ψεύτικες και σκόπιμες ευαισθησίες ούτε να ακολουθήσει πρακτικές που καταδεικνύουν άγνοια στα της Αυτοδιοίκησης.