Οι κάτοικοι του Πέπλου βγαίνουν μπροστά με ανεξάρτητο συνδυασμό

1222

Η Ανεξάρτητη Τοπική Ένωση είναι αποτέλεσμα μιας σύμπραξης
πολιτών που έχουν τις ίδιες αγωνίες και προβληματισμούς για τον τόπο
τους.
Τώρα που ο θεσμός της Κοινότητας επιστρέφει για την περιοχή μας,
αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την
ψήφο των πολιτών.
Στόχος της Ανεξάρτητης Τοπικής Ένωσης είναι η επίλυση των
προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας που έχουν σχέση με την ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της περιοχής μας.
Θα στηρίξουμε
σαν Κοινοτική Αρχή κάθε πολιτιστική, αθλητική, και κοινωνική
δραστηριότητα των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα χωριά μας.
Ίση μεταχείριση & ίσες ευκαιρίες
για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Γιοκνώρης Πασχάλης του Αθανασίου
Δούκας Ναθαναήλ του Φιλίππου
Ζαπάρτα Ιωάννα του Αποστόλου
Κεραμάρης Δήμος του Κων/νου
Ρεΐζης Περικλής του Ανδρέα
Συμούδη Σοφία του Συμεών