Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Έβρου. Όλα τα μέλη πρέπει να συμμετάσχουν!

849

Το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε σας προσκαλεί στην ετησία γενική συνέλευση , όπως ορίζουν τα άρθρα 11 και 12 του καταστατικού , την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 18:00 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Έβρου , διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας 307 , τρίτος όροφος .

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Η παρουσία όλων κρίνεται επιβεβλημένη , καθώς η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και για την διεξαγωγή της είναι αναγκαία η παρουσία του 1/3 των μελών της έτσι ώστε να επιτευχτεί απαρτία . Σε διαφορετική περίπτωση η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί εντός 15 Ημερών όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό .

Το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΒΡΟΥ, ανακοινώνει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων, που αφορούν στη διεκδίκηση των επιδομάτων δώρων και άδειας, μετά και τη νέα προθεσμία υποβολής (31 Ιαν 2019).

Όσοι εκ των συναδέλφων έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλούνται να τα προσκομίσουν σε συνεννόηση με το ΔΣ, πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία, για να αποφευχθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας.

Παρακαλείσθε όπως επισπεύσετε τη συλλογή των εγγράφων από πλευράς σας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Έβρου θα προβεί στη συλλογή των εγγράφων ΜΟΝΟ για τα μέλη της.

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται όπως προσκομίσουν:

α. Έντυπο στοιχείων ενάγοντος στρατιωτικού.

β. Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

γ. Ένα πρόσφατο φύλλο μισθοδοσίας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα του υπόψη δικηγορικού γραφείου μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Το ποσό της συμμετοχής ανέρχεται σε 20,00 € για όσα στελέχη άσκησαν αγωγή για διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών κατά το παρελθόν, μέσω του νομικού συμβούλου της ΠΟΕΣ και 30,00 € για όσους συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Επιπλέον, γνωρίζεται ότι, όσοι συνάδελφοι διαμένουν εκτός Αλεξανδρούπολης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω διεκδίκηση, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν στα τηλέφωνα και το e-mail της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε προκειμένου να τους παρέχουμε διευκρινήσεις και κάθε δυνατή βοήθεια.