Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για να σκεπαστεί η Ορεστιάδα με ελεύθερο wifi

1671

Σήμερα, 27/12/2018 υπογράφηκε η σύμβαση για προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της εταιρείας «DOTSOFT A.E- OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 170.000 €,  αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο internet σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας.

Σκοπός της προμήθειας είναι η δημιουργία υποδομής, ώστε μελλοντικά να μπορέσει ο Δήμος να ενσωματώσει εφαρμογές «έξυπνης πόλης» που θα ενισχύσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με προσανατολισμό στην απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο την ευελιξία σε επίπεδο εσωτερικής διακυβέρνησης και διαχείρισης της πληροφορίας και στην διευκόλυνση και ενίσχυση της ροής πληροφορίας από την κοινότητα σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προβλημάτων οδικού δικτύου, κίνηση δημοτικών οχημάτων, κ.ο.κ.

Παράλληλα θα ενισχυθεί η τουριστική εμπειρία, με στόχο την προσέλκυση νέων και  την διατήρηση της υπάρχουσας τουριστικής προσέλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί εφαρμογή που θα μπορεί να παρουσιάζει τα δεδομένα του δικτύου και των χρηστών και δύναται μελλοντικά να επεκταθεί, να διασυνδεθεί και να απεικονίζει άλλα δεδομένα ή χαρακτηριστικά ευφυών πόλεων.

Ακόμη, το αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση δικτύου ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο συνολικά εξήντα πέντε (65) σημείων(Hotspots), μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους του Δήμου Ορεστιάδας.