Ψήφισμα του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου για την ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Νομού

925

Με αφορμή τις διεργασίες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας, με τις πιθανές συνενώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ίδρυση νέων σχολών και τμημάτων, ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου τονίζει τα εξής :

Η Θράκη και ο Νομός Έβρου ειδικότερα, για πολλούς λόγους (γεωγραφικούς, δημογραφικούς, οικονομικούς και κυρίως εθνικούς) πρέπει να ενισχυθούν οπωσδήποτε. Η ενίσχυση σημαίνει, τόσο ενδυνάμωση των υπαρχόντων Πανεπιστημιακών τμημάτων, όσο και δημιουργία νέων.

Στα πλαίσια αυτά, και όσον αφορά τον Έβρο, δηλώνουμε ότι στηρίζουμε και διεκδικούμε την ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλου του Νομού. Τα υπάρχοντα Τμήματα (Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας) πρέπει να στηριχθούν, με την επίλυση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν, τόσο σε μέλη ΔΕΠ, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις – υλικοτεχνική υποδομή.

Όσον αφορά τα νέα Τμήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν, αυτά θα πρέπει να κατανεμηθούν και στις τρείς παραπάνω πόλεις τουλάχιστον, και ενδεχομένως επιπλέον και αλλού.

Για την Σχολή Επιστημών Υγείας, θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να στηριχθεί στη βάση των παραπάνω θέσεων.

Να γίνει άμεσα προκήρυξη όλων των κενών θέσεων ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης, πράγμα που θα ενισχύσει τόσο την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής, όσο και το Τριτοβάθμιο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και την περίθαλψη των πολιτών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής Διδυμοτείχου θα πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο, να αναβαθμισθεί και να ενσωματωθεί στο ΔΠΘ παραμένοντας στο Διδυμότειχο και να πλαισιωθεί και από ένα δεύτερο Τμήμα συναφούς αντικειμένου. Η λειτουργία του είναι αλληλένδετη με την ενίσχυση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το οποίο θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ και το οποίο ως Ι.Σ. Έβρου έχουμε στηρίξει επανειλημμένα με διάφορους τρόπους. Συνεπώς ο Νομός Έβρου πρέπει να ενισχυθεί εκπαιδευτικά στη βάση της ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξής του.

Σε όσους αποστέλλεται ή κοινοποιείται το παρόν ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ του Ι.Σ.Ε στη συνεδρίαση της 20-5-2018, παρακαλούνται να προβούν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προώθηση των παραπάνω στόχων ενημερώνοντάς μας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, ήταν, είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της ακριτικής περιοχής μας, η οποία αποτελεί προπύργιο του Έθνους.

Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ