Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

865
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 13.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3863/30-10-2018, κωδικό ΑΜΘ57 και Α/Α ΟΠΣ 3272, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ”, με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ποιμενικού & Αμπελακίων (Εσωτερικό υδραγωγείο συνδέσμου ύδρευσης Ποιμενικού- Αμπελακίων)».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης Δήμου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε γήπεδα τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας, παράλληλα με προμήθεια εξοπλισμού εκγύμνασης» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου τοπικής κοινότητας Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020, υπ’ αριθ. 25/23.04.2018 πρόσκληση.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας, Δήμου Διδυμοτείχου και Συνδέσμου Ύδρευσης Ποιμενικού Αμπελακίων για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ποιμενικού & Αμπελακίων (Εσωτερικό υδραγωγείο συνδέσμου ύδρευσης Ποιμενικού- Αμπελακίων)» 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

11. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο “Πράσινος Τουρισμός και ιστορική κληρονομιά – ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας / GreeTHiS”  ενταγμένο στο Πρόγραμμα ENI CBC JOINT OPERATIONAL PROGRAMME BLACK SEA BASIN 2014-2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

12. Έγκριση δαπάνης

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

13. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βάλτου Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

14. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

15. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου Τ.Κ. Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

16. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Αμπελακίων και Ποιμενικού».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

18. Έγκριση παραχώρησης για χρήση αίθουσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κυπρίνου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

19. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας