Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναγνωρίστηκε από το Euro-China Green & Smart City Forum

953

Ο συνεργάτης του IRIS Smart Cities Ο δήμος της Αλεξανδρούπολης έχει αναγνωριστεί από την επιτροπή Euro-China Green & Smart City Awards ως μία από μια επιλεγμένη ομάδα καινοτόμων αστικών κέντρων που αξίζουν διεθνή αναγνώριση. Η Αλεξανδρούπολη θα απονεμηθεί βραβείο για τις προσπάθειές της στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έξυπνων δημόσιων πολιτικών στο διάσημο γεγονός στο Ningbo, Κίνα, 6-9 Σεπτεμβρίου 2018.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Fondation Prospective & Innovation , ένα ίδρυμα δημοσίου συμφέροντος με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας Jean-Pierre Raffarin σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κέντρο για την Αστική Ανάπτυξη της Κίνας.
Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο κ. Ιωάννης Φαλέκας θα βρίσκεται στο χώρο για να λάβει το βραβείο και θα συζητήσει με άλλους ηγέτες της πόλης σχετικά με την πρωτοβουλία στο έργο IRIS και πέραν αυτού. Ως πόλη που ακολουθεί το έργο IRIS, η Αλεξανδρούπολη επιταχύνει την ανάπτυξή τους μέσω μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης γνώσης και συνεργασίας με τους Έλληνες εταίρους, το CERTH και το Ενεργειακό Σύμπλεγμα HIVE στη μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, η Αλεξανδρούπολη είναι ένας προνομιούχος συνεργάτης λύσεων έξυπνων πόλεων που αποδεικνύεται και υποστηρίζεται από βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα στις πόλεις του φάτρου του Γκέτεμποργκ, της Νίκαιας και της Ουτρέχτης.