Ελληνικές ονομασίες πόλεων και χωριών της Ελληνικής Θράκης 1920-1922

7498

Στο παρακάτω link θα δείτε σε έναν τόμο, όλες τις ελληνικές ονομασίες των πόλεων και των χωριών της Θράκης κατά την απογραφή του 1922

Πατήστε εδώ για να ξεφυλλίσετε τον οδηγό 

kipiotesevrou.com