Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

1004

Πρόσκληση για την Τετάρτη 11/07/2018 και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας  Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των  θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

    Ενημερώσεις

 

  • Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  • Σύμφωνο συνεργασίας με την ελληνική ομάδα διάσωσης Ν. Έβρου και συζήτηση αιτήματός του. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Κ.)
  • Κανονισμός εύρυθμης λειτουργίας χώρου αναψυχής και άθλησης  πλατανότοπου Μαϊστρου. (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωάννης)