800.000 ευρώ σε χορηγίες συλλόγων έδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

982

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει αποδείξει ότι στέκεται αρωγός και ανταποκρίνεται θετικά στα αιτήματα των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων στηρίζοντας είτε με επιχορηγήσεις είτε με τη μορφή συνδιοργάνωσης αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις  που προάγουν τις έννοιες του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας και συμβάλλουν στη συνέχεια των τοπικών παραδόσεων και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ στις 22/06/2018 ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την καταβολή του ποσού των 825.928,00€ προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους για την τελευταία τετραετία. Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης και απορίας παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα με τα ποσά που δόθηκαν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους την τελευταία τετραετία και όπως αυτά προκύπτουν από τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Δήμου και τις ακόλουθες σύμφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο:

 

  2015 2016 2017 2018 2015-2018
  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

92.400,00 89.800,00 78.300,00 90.000,00 350.500,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 75.200,00 93.300,00 63.100,00 90.000,00 321.600,00
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 21.150,00 23.178,00 34.500,00 75.000,00 153.828,00
ΣΥΝΟΛΟ 188.750,00 206.278,00 175.900,00 255.000,00 825.928,00