Ενημέρωση για τους σηροτρόφους του Έβρου

1024

Γίνεται γνωστό στους σηροτρόφους της περιοχής μας για μια ακόμη φορά ότι για να είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας θα πρέπει να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018.

Η αίτηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται ο αριθμός των κουτιών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Η προθεσμία σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ λήγει στις 15 Ιουνίου 2018.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται στους σηροτρόφους για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν για εκτροφή και την ποσότητα που παρήγαγαν από αυτά τα κουτιά, εφόσον αυτοί πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο. Η προμήθεια του μεταξόσπορου γίνεται με ευθύνη των εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία με τους μεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς – διακινητές μεταξόσπορου. β) Κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών τα οποία να είναι σε καλή κατάσταση για αναπίνηση.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την ολοκλήρωση της εκτροφής απαιτείται για κάθε κουτί συνολική ποσότητα 500 κιλών φύλλων μουριάς. Δεδομένου ότι από ένα (1) στρέμμα μουριές μπορούν να παραχθούν περί τους 2-3 τόνους φύλλα, με την ποσότητα φύλλων που θα παραχθούν, μπορούν να εκτραφούν γύρω στα 4-5 κουτιά μεταξόσπορου.

Επίσης βασική προϋπόθεση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων είναι η ύπαρξη κατάλληλων χώρων εκτροφής. Οι χώροι εκτροφής θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που απαιτούνται. Οι ανάγκες σε επιφάνεια για την εκτροφή ενός κουτιού μεταξόσπορου φθάνουν στην 5η ηλικία τα 20 τετραγωνικά μέτρα περίπου.