ΥΠΕΘΑ: Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις κρατήσεις των στελεχών των ΕΔ που θα ισχύσουν!

1344

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, διέψευδαν κατηγορηματικά όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) για μείωση αποδοχών και κατάργηση επιδομάτων

Συγκεκριμένα απόλυτα έγκυρες πηγές του ΥΠΕΘΑ, τονίζουν ότι θα ισχύσουν τα εξής:

1.    Όσον αφορά στο επίδομα παραμεθορίου: 

Θα κατατεθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την αναδιατύπωση της παρ. Ε ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου (Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Ζήρο – Σκύρο)

Τονίζεται ότι αποτελεί σημαντική καινοτομία και μέριμνα για το προσωπικό που υπηρετεί στην παραμεθόριο ότι το συγκεκριμένο επίδομα ενσωματώθηκε στη μισθοδοσία τους.

2.    Όσον αφορά στις αποδοχές:

Γνωρίζεται ότι στο ισχύον μισθολόγιο ν.4472/17 και επί του συνόλου στρα-τιωτικού προσωπικού υπάρχουν αυξήσεις σε ποσοστό 63%. Οι τυχόν μειώσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ.
Όσον αφορά στα παραδείγματα που αναφέρονται γνωρίζονται τα παρακά-τω:
α.    Στο 22ο Κλιμάκιο που αφορά σε κατηγορία Γ και ΕΠΟΠ, υπηρετεί ΕΝΑ στέλεχος του ΣΞ, έγγαμο με δύο τέκνα και η μισθοδοσία του (πληρωτέο πο-σό) ανέρχεται στα 998,07 ευρώ.
β.    Στο 27ο κλιμάκιο που αφορά σε κατηγορία Α και Αξκό (ΑΣΕΙ) με 13 έτη υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής) (έγγαμος – άγαμος) το πλη-ρωτέο ποσό είναι 1.205 ευρώ (1.290 με επίδομα παραμεθορίου) και 1.170 ευρώ (1.255 με επίδομα παραμεθορίου), αντίστοιχα.
γ.    Στο 19ο κλιμάκιο που αφορά σε κατηγορία Γ, για ΕΠΟΠ άγαμο το πληρωτέο ποσό είναι 927 ευρώ χωρίς επίδομα παραμεθορίου και 1.025 ευρώ με επίδομα παραμεθορίου.
δ.    Στο 26ο κλιμάκιο με 16 έτη υπηρεσίας (με τη σχολή) (έγγαμος – ά-γαμος) το πληρωτέο ποσό είναι 1.280 ευρώ (1.345 με επίδομα παραμεθορίου) και 1.245 ευρώ (1.310 με επίδομα παραμεθορίου), αντίστοιχα.
ε.    Με 8 έτη υπηρεσία που αναφέρεται στο δημοσίευμα δεν υφίσταται Λγος πλην μεμονωμένων περιπτώσεων (Δικαστικός – εκ διαγωνισμού κλπ).

3.    Όσον αφορά στις κρατήσεις:
Οι κρατήσεις πέραν του γεγονότος ότι είναι προτάσεις και των αρμοδίων ταμείων  – φορέων στο πλαίσιο διατήρησης της βιωσιμότητας αυτών και τήρησης από την άλλη ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, είναι ανταποδοτικές για τα στελέχη. Επίσης παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΒΟΕΑ (εφάπαξ επίδομα τέκνων στα 25), ΜΤΣ: 4,3% (μέρισμα), ΕΛΟΑ: 3,9% (Ε-ΦΑΠΑΞ), ΕΛΧΑΟΣ: 1% (επίδομα θανάτου), ΕΚΟΕΜ: 0,85% (βοήθημα κατά τη σύνταξη).
Επίσης υφίστανται οι γενικές κρατήσεις που ισχύουν για όλο τον πληθυσμό: Φό-ρος Εισοδήματος, Υγειονομική Περίθαλψη.

4.    Όσον αφορά στα Νυχτερινά:

Με το Φ.840/36/31947/Σ.6431/17-4-2017/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ απεστάλη σχέδιο ΚΥΑ στο Υ.Ο. για τη χορήγηση του επιδόματος και τελούμε εν αναμονή διάθεσης ανάλογης πίστωσης.

5.    Όσον αφορά στο Επίδομα Πυροτεχνουργών ΠΑ: 

Με το ΦΕΚ Β’ 1119/27-3-18, διορθώθηκε η προηγούμενη ΚΥΑ και πλέον αυτό από 8,8 ευρώ ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά ημέρα εργασίας, ήτοι σχεδόν διπλα-σιάσθηκε.

Πηγή