Συνεδρίες στο Διδυμότειχο και στους Μεταξάδες για όσους εργάστηκαν στη Γερμανία

1141