Καταγγελία για τον ορισμό αναπληρωματικού αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Έβρου

1240

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 570/20-3-2018 απόφαση της ΔΟΕ, καθώς και τις ανακοινώσεις των Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ του Νομού Έβρου, καταγγέλλει την ενέργεια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Α. Μακεδονίας – Θράκης με την οποία όρισε ως αναπληρωματικό μέλος στο ΠΥΣΠΕ Έβρου εκπαιδευτικό, η οποία δεν προτάθηκε «από τις οικείες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Εκπαιδευτικών», αλλά από το Σύλλογο Καθηγητών ΠΕ Έβρου, ο οποίος δεν είναι μέλος της ΔΟΕ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής περιφρόνησε την πρόταση – ορισμό των  τεσσάρων Συλλόγων του Νομού Έβρου (Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας), οι οποίοι εκπροσωπούν όλοι μαζί τα περίπου 1.000 εγγεγραμμένα μέλη τους, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων του Νομού και ερμήνευσε κατά το δοκούν τη σχετική νομοθεσία αναφερόμενος σε «εκπροσώπηση κλάδων – ειδικοτήτων» στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κάτι που δεν τίθεται από τον νόμο.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί:

§   Τον Περιφερειακό Διευθυντή Έβρου να ανακαλέσει άμεσα την απόφασή του και να ορίσει ως αναπληρωματικό μέλος τη συνάδελφο που πρότειναν οι τέσσερις Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. του Έβρου.

§   Τον Υπουργό Παιδείας να παρέμβει άμεσα και να ακυρώσει την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.