Αδριανούπολη του προηγούμενου αιώνα. Video με φωτογραφίες του Λαογραφικού μουσείου Ορεστιάδος

2579

Σε ένα όμορφο video παρουσιάζονται φωτογραφίες από την Αδριανούπολη του περασμένου αιώνα