Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»

1188

Σε συνέχεια της από 18.09.2017 ανακοίνωσης της Τράπεζας για την πώληση της θυγατρικής της «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» («Olympic»), η οποία κατέχει το master franchise της Avis Rent a Car, Budget Rent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι η Avis Budget Group, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Zodiac Europe Limited, άσκησε δικαιώματα που κατείχε σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων franchise για τα σήματά της. Οι σχετικοί όροι προβλέπουν μεταξύ άλλων δικαίωμα πρώτης άρνησης (Right of First Refusal) της Zodiac Europe Limited για να αποκτήσει τις πωλούμενες μετοχές της Olympic είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτου που θα υποδείξει, με τους ίδιους οικονομικούς και συμβατικούς όρους.

Ο όμιλος Avis Budget Group εκδήλωσε την πρόθεσή του να υποδείξει ως τελικό αγοραστή της Olympic μία εταιρεία ειδικού σκοπού, με μόνους μετόχους την «Avis Europe Holdings Limited» και μία εταιρεία του ομίλου Otokoc, με τον οποίο το Avis Budget Group διατηρεί πολυετή συνεργασία σε πολλές χώρες.

Απομένουν πλέον οι εγκρίσεις από το ΤΧΣ και της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στον διεθνή διαγωνισμό, που διεξήγε με επιτυχία για την πώληση της θυγατρικής της, και ιδιαίτερα το κοινοπρακτικό σχήμα “Lyralia”, των εταιρειών «Olympia Group SA» και «Virtus International Partners LP», που μαζί με άλλους Έλληνες επιχειρηματίες πρόσφερε το υψηλότερο τίμημα. Η Τράπεζα συνεχίζει την ομαλή συνεργασία της με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο σχήμα, με τους οποίους διατηρεί μια μακρόχρονη επαγγελματική σχέση σε πολλούς τομείς.