Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων στις στρατιωτικές – αστυνομικές σχολές και στην πυροσβεστική

1137
Το υπουργείο παιδείας στη σελίδα του http://results-abilities.it.minedu.gov.gr/ έχει αναρτήσει τα στοιχεία των επιτυχόντων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι λοιπόν μπαίνοντας στη σελίδα πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο) με κεφαλαία και μπορούν να ενημερωθούν για το αν κρίθηκαν ικανοί – κατάλληλοι ή όχι.

Καλή επιτυχία!