Όλη η παράδοση της Θράκης σε ένα μοναδικό βίντεο.

1094

Όλη η παράδοση της Θράκης σε ένα βίντεο, χοροί, φορεσιές αλλά και μοναδικές μελωδίες της Θράκης.

 

πηγή: Θρακική Εστία Δράμας.