Αλεξανδρούπολη: Ιδρυση τμημάτων κτηνιατρικής και αγγλόφωνου προπτυχιακού στην Ιατρική;

2154
Σε δυο ακόμη βήματα …προόδου ίσως καταφέρει να προχωρήσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το πρώτο αφορά την ίδρυση τμήματος Κτηνιατρικής στη Σχολή Ιατρικής Αλεξανδρούπολης και το δεύτερο την ίδρυση αγγλόφωνου τμήματος στην Ιατρική. Και τα δύο τέθηκαν προς συζήτηση στη Σύγκλητο, από την Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Οι λόγοι για τους το ΔΠΘ χρειάζεται να προχωρήσει στην ίδρυση Κτηνιατρικής, αναφέρονται στην επιστολή της σχολής προς τη Σύγκλητο: “Η γεωγραφική περιοχή του Έβρου και γενικότερα η Θράκη: είναι από τις περιοχές με το μικρότερο κατά κεφαλή εισόδημα και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε Ελλάδα και Ευρώπη, υπάρχει μεγάλο ποσοστό εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης νέων και ενεργών κατοίκων, δεν διαφαίνονται άμεσα αναπτυξιακά προγράμματα και δεν υπάρχουν οι υποδομές για να εφαρμοστούν αυτά σε μια γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, οι κάτοικοι των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, ακόμη κι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν άμεση σχέση με την κτηνοτροφία, κατά μεγάλο ποσοστό τους, προέρχονται από οικογένειες με παράδοση στην κτηνοτροφία, αποτελεί την πύλη εισόδου των ζωονόσων στην Ελλάδα και την Ευρώπη”. Υπενθυμίζουμε ότι η Ιατρική Αλεξανδρούπολης είναι σχολή, με δυνατότητα απόκτησης τμήματος Κτηνιατρικής που να υπάγεται σε αυτή.
Επομένως, η διαδικασία είναι απλούστερη από την ίδρυση μιας σχολής …από το μηδέν. Παράλληλα Κτηνιατρικές υπάρχουν μόνο σε Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα και με αυτό τον τρόπο η Θράκη και συγκεκριμένα η Αλεξανδρούπολη θα γίνει η τρίτη πόλη στην Ελλάδα.
ΙΔΡΥΣΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Αίτημα εκσυγχρονισμού αποτελεί η δημιουργία αγγλόφωνου προπτυχιακού τμήματος στην Ιατρική. “Η Ιατρική είναι μια διεθνής επιστήμη ίδια σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου”, εξηγεί η απόφαση της συνέλευσης του τμήματος Ιατρικής. Στην ίδια απόφαση γίνεται αναφορά στην κομβική γεωγραφική θέση της, που μπορεί “να αποτελέσει πόλο έλξης αλλοδαπών φοιτητών”. Φυσικά, το τμήμα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη του ξενόγλωσσου τμήματος και, συνολικά, ένα …άνοιγμα στα αγγλικά συνεπάγεται την αναβάθμιση της Ιατρικής στη Θράκη.

xronos.gr