Σκάνδαλο δηλώσεων αναπληρωτών : Όλη η επιστολή διαμαρτυρίας των διδασκομένων.

1198

Όλη η επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με το θέμα που αναφέραμε χθές ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Υπόψιν παντός υπευθύνου

Ο συνολικός αριθμός των διδασκομένων των πέντε (5) τμημάτων και εν δυνάμει αποφοίτων του προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. του παραρτήματος Σαπών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σας εφιστούμε την προσοχή αναφορικά με την ισχύ της εκδοθείσης υπ’ αρ. 63486/Ε2/12-04-2017/ΥΠΠΕΘ εγκυκλίου του Υ.Π.ΠΕ.Θ.. Ειδικότερα, δυνάμει της ως άνω εγκυκλίου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη αναπληρωτών για τη σχολική χρονιά 2017-18 με ημερομηνία λήξης της υποβολής των σχετικών αιτήσεων μέχρι και τις 28-4-2017.

Με το δεδομένο αυτό, στερείται από τους σπουδαστές της Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2016-17, κατά ανεπίτρεπτο τρόπο, η δυνατότητα επιμέτρησης της παιδαγωγική επάρκειας που πρόκειται να αποκτήσουμε κατά τον Ιούνιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Κατόπιν, δε, σχετικής ερωτήσεώς μας προς την διοίκηση του Υπουργείου λάβαμε ως απάντηση ότι προκειμένου να προσμετρηθεί το πτυχίο της Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη ή τροποποιητική πράξη επί της προκηρύξεως αναπληρωτών.

ΕΠΕΙΔΗ η μη ένταξή μας στην προαναφερθείσα προκήρυξη, κατά παντελώς απροειδοποίητο και μη επιτρεπτό τρόπο, αποτελεί τροχοπέδη στη μελλοντική εκπαιδευτική μας πορεία και θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου λόγω του μεγάλου αριθμού των σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πανελλαδικά. ΕΠΕΙΔΗ κατά τα προηγούμενα έτη εγένετο αποδεκτή, κατά την διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η φοίτηση στην Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και η επαγόμενη πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας των διδασκομένων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους,

ΕΠΕΙΔΗ για την εξέλιξη αυτή ουδεμία σχετική υπεύθυνη ενημέρωση από οιαδήποτε αρμόδια αρχή είχε προηγηθεί πριν από την έναρξη της φοίτησής μας στην Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και, τέλος,

ΕΠΕΙΔΗ η συγκεκριμένη ενέργεια αποκλεισμού μας δεν συνάδει, αφενός, με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και, αφετέρου, με τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη, της ισονομίας και της ισοπολιτείας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

Την έκδοση τροποποιητικής εγκυκλίου η οποία να συμπεριλαμβάνει και να ενσωματώνει την κατηγορία στην οποία υπαγόμαστε και δια της οποίας θα μας δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλουμε αιτήσεις μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωτές, κατόχους παιδαγωγικής επάρκειας, όπως, ακριβώς, συνέβαινε κατά τα προηγούμενα έτη.

Με εκτίμηση οι  σπουδαστές της Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Σαπών