Μεγάλη αναγνώριση για τον Εβρίτη ζωγράφο Δημήτρη Ναλμπάντη.

1705

Ο Δημήτρης Ναλμπάντης είναι ο καλλιτέχνης που επιλέχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να εκπροσωπήσει την Ευρώπη στην διεθνή έκθεση ζωγραφικής για τη νέα χιλιετία. Ο Δημήτρης Ναλμπάντης μαζί με άλλους πέντε καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο επιλέχθηκαν έτσι ώστε να δώσουν τους πίνακες τους για εκτύπωση ως γραμματόσημα για τα Ηνωμένα Έθνη. Η τέχνη του Δημήτρη Ναλμπάντη εκφράζει τη δυτική τέχνη και ο καθένας αλλά και όλοι από όλους τους καλλιτέχνες εκφράζουν διαφορετικές κουλτούρες. Όλοι μαζί δημιούργησαν ένα αρμονικό μωσαϊκό για έναν ειρηνικό κόσμο για την παγκόσμια ισορροπία. Προσωπικά θέλω να τον ευχαριστήσω για την γενναιόδωρη χειρονομία που ζωγράφισε τα μέλη της οικογένειας μου.

Γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών

Dimitris Nalbantis is the artist chosen by the United Nations to represent Europe in the international art exhibition for the new Millennium. Dimitris Nalbantis, together with other five artists from all over the world were chosen to have their paintings printed as stamps for the United Nations. Dimitris Nalbantis art expresses the western culture and each and everyone one of the other artists express different cultures. All together they created a harmonic mosaic for a peaceful world in the Global balance. I want to personally thank him for his generous gesture in painting our family portrait.

Secretary-General of the United Nations

 

Dimitris Nalbantis yeni milenyum için uluslararası sanat sergisinde Avrupa’yı temsil etmek için Birleşmiş Milletler tarafından seçilen bir sanatçıdır. Birleşmiş Milletler için pul olarak kulanilmak uzere tablolarıni vermek üzere dünyanın dört bir yanından diğer beş sanatçıyla Dimitris Nalbantis seçildi. Dimitri Nalmpantisin sanatı ve tüm sanatçılar farklı kültürleri batı sanatıni ifade eder. Birlikte küresel denge için barışçıl dünyanın uyumlu bir mozaik heykelini oluşturdular. Şahsen benim ve aile üyelerim onun cömert jesti için ona teşekkür etmek istiyorum.

BM Genel Sekreteri