Στρατιωτικοί: Και φέτος θα καταθέσουν τροποποιητική δήλωση. Διαβάστε πληροφορίες

3044
Γνωρίζεται ότι, στις φετινές βεβαιώσεις αποδοχών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΕΣ, αφορώσες σε αποδοχές  που καταβλήθηκαν από 1 Ιαν 2016 έως και 31 Δεκ 2016, εκτός του παρελθόντος έτους 2016 θα αναγράφεται και το έτος 2013.

Μετά από πολλαπλά ερωτήματα συναδέλφων, η Ομοσπονδία μας επικοινώνησε με το ΟΛΚΕΣ και οι αρμόδιοι μας ενημέρωσαν ότι το έτος 2013, που αναγράφεται στις αυτές βεβαιώσεις, αφορά σε διαφορετικά ποσά από αυτά που ανεγράφησαν στην περυσινή όμοια βεβαίωση και για το έτος 2013, λόγω του τρόπου επιστροφής τους (αναδρομικά και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) και θα πρέπει να γίνει και φέτος τροποποιητική δήλωση όπως και πέρυσι, σε κάθε δε περίπτωση το ΟΛΚΕΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνει το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό στην εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων.

Πατήστε εδώ για δείτε πως κατατέθηκε πέρυσι η τροποποιητική δήλωση