Ανακοίνωση ΔΕΥΑΔ σχετικά με την εκτέλεση εργασιών.

1242

Η ΔΕΥΑΔ κάνει γνωστό ότι στις 28/1/2017 κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αποκαλύφθηκε ότι τμήμα της οδού Ορφέως έχει υποσκαφθεί από υπόγεια ύδατα. Κατόπιν αυτού, και για την ασφάλεια των διερχομένων –αλλά και των σταθμευμένων οχημάτων, και σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου, προέβη σε προληπτική απαγόρευση διέλευσης επί της οδού Ορφέως, από το ύψος της οδού Τσαμαδού έως την οδό Τρίποδος.

Η ΔΕΥΑΔ θα προβεί άμεσα σε διερευνητικές τομές ώστε να διασαφηνιστεί η πηγή των υπόγειων υδάτων, και το κατά πόσο αφορά δίκτυα αρμοδιότητάς της, παρακαλεί όμως τους διερχόμενους οδηγούς να επιλέγουν άλλη διαδρομή, αποφεύγοντας το συγκεκριμένο τμήμα της Ορφέως, έως ότου αυτό καταστεί ασφαλές και ΚΥΡΙΩΣ να μην προβαίνουν σε ενέργειες όπως μετακίνηση πινακίδων και κιγκλιδωμάτων ή κόψιμο ταινιών σημάνσεως, διότι τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι αιτία ατυχήματος.