Ορεστιάδα: Κλειστά ξανά τα σχολεία λόγω χιονιά

1494

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010,

2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998,

4. Τις έκτακτες συνθήκες κακοκαιρίας, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο Δήμο Ορεστιάδας και 5. Την εισήγηση των Προϊσταμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Περιφερειάρχη ΑΜΘ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων

α) στις 19 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη στο Εσπερινό Γυμνάσιο, Εσπερινό Λύκειο και 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ορεστιάδας και

β) στις 20 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (πλην των Εσπερινών για τα οποία θα ληφθεί απόφαση στις 20/1/2017 και ώρα 14.00)