Το περιουσιολόγιο έρχεται και φέρνει ΠΑΛΙ νέους φόρους !!!

1137
Από ακίνητα και αυτοκίνητα μέχρι και άλογα ιπποδρόμου θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι, στο νέο, ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας.

periousiologio-foroi

 Τη διετία 2017-2018 θα δημιουργηθεί μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρωθούν αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.
Ετσι, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν στο περιουσιολόγιο ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μετρητά, καταθέσεις, πλάκες χρυσού, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις, εταιρικά μερίδια, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μέχρι και άλογα ιπποδρόμου.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα διασταυρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα δεδομένα από άλλες πηγές πληροφοριών, ώστε να εντοπίζονται τυχόν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα σκιαγραφείται η πλήρης εικόνα για την περιουσιακή κατάσταση του καθενός.

Οσα περιουσιακά στοιχεία αποκρύπτονται και αποκαλύπτονται, θα τα δεσμεύουν οι φορολογικές αρχές.

Παράλληλα όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες- όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», θα κάνουν διασταυρώσεις ανάμεσα στο ύψος των δηλωμένων εισοδημάτων και την αξία των περιουσιακών στοιχείων, για να προκύψει το συμπέρασμα για την πραγματική οικονομική κατάσταση του κάθε φορολογούμενου.

Οπου εντοπίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις, θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, όπως αναφέρει η προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επιπλέον, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα αξιοποιηθούν και για να αναδιαμορφωθεί η φορολογική πολιτική στον τομέα των ακινήτων.

Πηγή