Σκανδαλώδες: Ένα εξεταστικό κέντρο για το ΕΑΠ για όλη την Ελλάδα και αυτό στην Αθήνα!!!

2200
Κατάθεση Αναφοράς για τα Εξεταστικά Κέντρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

eap-dimosxakis

Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης, με κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής δύο επιστολές του μεταπτυχιακού φοιτητή και γεν. Γραμματέα Συνδέσμου Προπονητών Θράκης, κ. Παπαπαντελή Νικήτα, σχετικά με την ύπαρξη ενός και μόνο Εξεταστικού Κέντρου του ΕΑΠ στην Αθήνα, για συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση σ’ όλους τους φοιτητές από τη  Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις επιστολές, στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με Θέμα «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία», ορίστηκε μόνο ένα εξεταστικό κέντρο, στην Αθήνα, δίχως να υπάρξει σχετική  διευκρινιστική παράγραφος στην προκήρυξη, σε αντίθεση μάλιστα με άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία έχουν οριστεί δύο ή τρία κέντρα. Συνεπώς, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή οικονομική, κυρίως, δυσχέρεια, δεδομένου ότι η μετακίνηση, η διαμονή και η σίτιση, συνεπάγονται ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο δεν μπορούν να αντέξουν στις σημερινές δύσκολες εποχές οι φοιτητές, που βρίσκονται μακριά από την Αθήνα, όπως αυτοί που κατοικούν στη Β. Ελλάδα και πολύ περισσότερο στον Έβρο και τη Θράκη!