Αλλάζουν τα πάντα στις Μετατάξεις και Αποσπάσεις, Ισότητα – Διαφάνεια – Αξιοκρατία

983

Μόλις κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την κινητικότητα στο Δημόσιο, μια τεράστια αλλαγή στις ως τώρα πρακτικές διότι:

  • Εκριζώνεται το πελατειακό καθεστώς μεταξύ των πολιτικών και των υπαλλήλων.
  • Οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις δεν θα γίνονται με Υπουργικές Αποφάσεις αλλά θα διενεργούνται μέσα από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ).
  • Η αξιολόγιση των αιτήσεων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων της Υπηρεσίας υποδοχής (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Υπηρεσίας, Προϊστάμενος Τμήματος) και αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, για τους επικρατέστερους 3 των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ θα γίνεται και συνέντευξη.
  • Το σύστημα εφαρμόζεται για όλους τους πολιτικούς Υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ εκτός από τους υπαλλήλους όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, των Δικαστικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων Φυλακών.
  • Τρεις φορές τον χρόνο οι Υπηρεσίες θα δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, θα δέχονται αιτήσεις από τους υπαλλήλους και εντός πολύ συγκεκριμένων ημερομηνιών, το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο, θα ολοκληρώνεται η απόσπαση ή μετάταξη.
  • Οι διαδικασίες θα εποπτεύονται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (εκπρόσωποι από ΑΣΕΠ, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Υπηρεσιακοί παράγοντες Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΑΔΕΔΥ, ΚΕΔΕ)
  • Ως κίνητρο για την κινητικότητα, ο Υπάλληλος κατά την μετακίνησή του θα διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του καθώς και όλες τις τυχόν προσωπικές διαφορές.
  • Η κινητικότητα θα γίνεται σε εθελοντική βάση, για όσους υπαλλήλους επιθυμούν να μετακινηθούν.