Τα νόμιμα βήματα για την προμήθεια ξυλείας

1373

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι καταγγελίες για παράνομες ξυλεύσεις των ελληνικών δασών. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η οικονομική εξάντληση μεγάλης μερίδας των πολιτών από τους φόρους και τα τέλη έστρεψε πολλούς στη χρήση καυσόξυλων κυρίως για θέρμανση.

Τι όμως πρέπει να κάνει ένας πολίτης που θέλει νόμιμα να προμηθευτεί ξύλα που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας του; Αυτό είναι το καίριο ερώτημα το οποίο κλήθηκε και απάντησε ο Δασάρχης Ιωαννίνων κ. Χρήστος Λαγός.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαγός όλα όσα θα πρέπει να κάνει ή να μην κάνει ένας πολίτης ορίζονται από την Δασική Αστυνομική Διάταξη Καυσοξύλευσης.

Ουσιαστικά, στο πλαίσιο αυτό, το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, ορίζονται τα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνει ο πολίτης για να μπορέσει να προμηθευτεί ξύλα είτε από δικό του αγροτοτεμάχιο είτε από δημόσια και δημοτική έκταση.

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Λαγό και την διάταξη, η υλοτομία γίνεται με υπόδειξη αρμόδιου δασικού οργάνου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Πρώτα από όλα η αίτηση!

Για την εκκίνηση της όποιας διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στα γραφεία τα οποία βρίσκονται στη Ριζάρειο Πολιτεία, και να υποβάλει αίτηση.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από συμβολαιογραφικές πράξεις (αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή,  συμβόλαιο αγοραπωλησίας) που σχετίζονται με την ιδιοκτησία, τοπογραφικό  και ελλείψει αυτών από υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι κάτοχος της έκτασης,  καθώς και το εμβαδόν και τα όριά της.

Αμέσως μετά τον έλεγχο των εγγράφων και εφόσον εγκριθεί το αίτημα θα ακολουθήσει η υλοτομία πάντα με την υπόδειξη των αρμόδιων οργάνων ενώ στη συνέχεια και μετά την υλοτομία ακολουθεί αυτοψία από αρμόδιο δασικό όργανο για τον έλεγχο των δασικών προϊόντων.

Απαραίτητο έγγραφο πέραν την άδειας είναι και το δελτίο μεταφοράς  των καυσόξυλων μιας και χωρίς αυτό ο πολίτης κινδυνεύει με κατάσχεση αφού το ένα έγγραφο συμπληρώνει το άλλο. Για να το πούμε πιο απλά, αν υπάρχει άδεια για υλοτομία θα υπάρχει και δελτίο μεταφοράς!

Οι παραβάτες τιμωρούνται αυστηρά!

Ο κ. Λαγός δοθείσης της ευκαιρίας ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν κρούσματα παράνομης υλοτομίας, που όμως δεν παρουσιάζουν αυξητικό ρυθμό,  ξεκαθαρίζοντας ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρά. «Οι παραβάτες της διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το νόμο. Τα παρανόμως υλοτομηθέντα ή συλλεχθέντα δασικά προϊόντα όπως και τα μέσα υλοτομίας και μεταφοράς κατάσχονται» τόνισε, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν την νόμιμη οδό.

http://www.proinanea.gr