Το σχέδιο της Ανεξάρτητης Κοινότητας Φάρος Αλεξανδρούπολης για μια βιώσιμη πόλη

  90

  Ο Φάρος σχετικά με τα πευκόφυτα αλσύλια εκατέρωθεν της περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης.

   

  Αγαπητοί συμπολίτες,

  Εκπρόσωποι της συλλογικότητας Πάρκο Να Γίνει,

   

  Αν και η Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης δεν έχει λάβει κάποιο αίτημα δημόσιας τοποθέτησης εκ μέρους σας, σεβόμενοι τις δικές μας ανησυχίες για την προάσπιση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και τις αυξημένες αρμοδιότητες τις οποίες καλείται να διαχειριστεί το νέο Συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης την πλειοψηφία του οποίου διεκδικούμε, τοποθετούμαστε δημόσια στο ανοιχτό αίτημα που καταθέσατε προς τους υποψηφίους δημάρχους σχετικά με τη διεκδίκησή σας.

  Η Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στις εκλογές της 26ης Μαΐου, διεκδικώντας τη διαμόρφωση της σύστασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, στη 2η κάλπη των δημοτικών εκλογών σύμφωνα με το νέο αυτοδιοικητικό νόμο “Κλεισθένη Ι”.

   

  Ανταποκρινόμενοι στις διατάξεις του νέου νόμου, και σε αντίθεση με όσους επιδιώκουν να υποβαθμίσουν το ρόλο του Συμβουλίου της Κοινότητας, η παράταξή μας κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές με ανεξάρτητο προς τους υποψηφίους δημάρχους ψηφοδέλτιο. Πιστεύοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να εκπροσωπηθεί η κοινότητα ουσιαστικά, ελεύθερη από παραταξιακές, ή κομματικές δεσμεύσεις.

   

  Η Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης διεκδικεί την πλειοψηφία του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, γιατί αντιλαμβάνεται την έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τρόπο που ενσωματώνει την πρόοδο σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη εναρμονισμού της Κοινότητας με τη διεθνή δράση για την προστασία του κλίματος, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την εξάλειψη της αστικής φτώχειας.

  Πιστεύουμε πως η Αλεξανδρούπολη μπορεί να γίνει μία πρωτοπόρος αστική κοινότητα που θα δείξει τον δρόμο της αειφορίας για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις γειτονικές μας χώρες, μέσα από την κατανόηση, την ενσωμάτωση πολιτικών και την υποστήριξη της διεθνής ατζέντας δράσης, όπως αυτή διαμορφώνεται στο επίπεδο του ΟΗΕ από:

   

  • τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • τη Νέα Αστική Ατζέντα
  • τη Συνθήκη του Παρισιού για το Κλίμα

   

  Το διεθνές αυτό πλαίσιο δράσης έχει ορίζοντα υλοποίησης το 2030 (Ατζέντα 2030). Επομένως, η επόμενη τετραετία είναι καθοριστικής σημασίας για την Αλεξανδρούπολη και την πορεία της στον 21ο αιώνα. Η διεθνής εμπειρία, επιτυχημένα παραδείγματα που δουλεύουν σε άλλες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου, η τεχνική και επιστημονική κατάρτιση, αλλά πρωτίστως η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των Κοινών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευημερία και την πρόοδο της Κοινότητάς μας.

  Προς την κατεύθυνση αυτή, διεκδικούμε την πλειοψηφία στην Κοινότητα Αλεξανδρούπολης γιατί θέλουμε να επιταχύνουμε τον πολιτικό εκσυγχρονισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσα από τον συμμετοχικό σχεδιασμό για να συνδιαμορφώσουμε, μεταξύ άλλων:

   

  • μία συνεκτική Πολιτική Βιώσιμου Αστικού Πρασίνου που εστιάζει στον εξωραϊσμό και την ενίσχυση των οικολογικών υπηρεσιών των χώρων πρασίνου. Αυτή περιλαμβάνει τη σύνδεση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου και τη δημιουργία νέων, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο πυκνών φυτεμένων διαδρομών εντός του αστικού ιστού, την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου, την κομποστοποίηση των οικιακών αποβλήτων και την επανάχρηση τους στα πάρκα της πόλης.

   

  Σε αυτό το πλαίσιο, και με γνώμονα την κλιματική θωράκιση και προσαρμογή της πόλης μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή, ο Φάρος δεσμεύεται να αγωνιστεί ενάντια στην ανεξέλεγκτη κοπή δέντρων για την εξυπηρέτηση αδιαφανών σκοπών. Επιπλέον, έχει προτείνει την ανάληψη δράσης για την φύτευση 4000 νέων δέντρων εντός της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης έως το 2024. Με έμφαση σε τοπικά είδη όπως η βελανιδιά, το πλατάνι και η ελιά, και άλλα αειθαλή, που είναι προσαρμοσμένα στο μικροκλίμα της περιοχής μας και ταυτισμένα με ιστορικούς χώρους της Αλεξανδρούπολης.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του μετρήσιμου στόχου είναι η κινητοποίηση της Κοινότητας για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στοχευμένων και προσεχτικά μελετημένων πυκνών φυτεύσεων που αποσκοπούν:

   

  • στην ευχάριστη διαβίωση για όλους τους πολίτες: τις μητέρες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους
  • την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα προς όφελος του κλίματος και της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • την ελάττωση του φαινομένου της «θερμικής νήσου» στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών
  • τη δημιουργία λειτουργικού χώρου για τη βιοποικιλότητα: τα πουλιά και τους επικονιαστές

  Όλοι εμείς που απαρτίζουμε το ψηφοδέλτιο του Φάρου, είμαστε πεπεισμένοι πως αυτή είναι η πραγματική επένδυση για τη δική μας γενιά και τις επόμενες. Και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλους τους φορείς και τις συλλογικότητες της Κοινότητας, προς την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Βιώσιμου Αστικού Πρασίνου που προτείνουμε για την Αλεξανδρούπολη.

   

  Η Κοινότητα είμαστε εμείς!

   

  *Σας γνωστοποιούμε ότι ο νέος αυτοδιοικητικός νόμος προβλέπει πως αν μία ομάδα πολιτών συλλέξει 100 υπογραφές για οποιοδήποτε θέμα, το Συμβούλιο της Κοινότητας έχει υποχρέωση να συνεδριάσει επί του θέματος και να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικο Συμβούλιο μέσω του Προέδρου. Σας προτρέπουμε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες αυξημένης συμμετοχή και ελέγχου που προβλέπει ο Κλεισθένης Ι.